Privacy Policy

V├í┼żen├ş kupuj├║ci,


Z├íkonn├ę sprac├║vanie Va┼íich osobn├Żch ├║dajov ako aj ich bezpe─Źnos┼ą je na┼íou prioritou. Dovo─żte n├ím, aby sme V├ís informovali oh─żadne spracovania a zabezpe─Źenia Va┼íich osobn├Żch ├║dajov.


1. Kto sme?


Va┼íe osobn├ę ├║daje sprac├║va prev├ídzkovate─ż domovskej str├ínky www.cstudios.sk. Prev├ídzkovate─ż je fyzicka╠ü alebo pra╠üvnicka╠ü osoba, orga╠ün verejnej moci, agentu╠üra alebo iny╠ü subjekt, ktory╠ü sa╠üm alebo spoloc╠îne s iny╠ümi urc╠îi╠ü u╠üc╠îely a prostriedky spracu╠üvania osobny╠üch u╠üdajov.


Prev├ídzkovate─żom je:


Cstudios s.r.o.


s├şdlo: ┼áportov├í 978/45, 929 01 Dunajsk├í Streda


I─îO: 36795491


Zap├şsan├Ż v Obchodnom registri Okresn├ęho s├║du Trnava, Oddiel: Sro, vlo┼żka ─Ź├şslo 20244/T


2. Ako n├ís viete kontaktova┼ą?


Va┼íe pripomienky, ot├ízky a ┼żiadosti ─Źak├íme na:


tel.: +421918760065


e-mail: front@cstudios.sk


3. Sprac├║vame nasledovn├ę osobn├ę ├║daje:


Va┼ía spokojnos┼ą je pre n├ís prvorad├í. Aby sme V├ím mohli poskytn├║┼ą inform├ície, resp. cenov├║ ponuku, sprac├║vame Va┼íe osobn├ę ├║daje v rozsahu:


meno, priezvisko, adresa, telef├│nne ─Ź├şslo, email.


4. Na ak├Ż ├║─Źel sprac├║vame Va┼íe osobn├ę ├║daje?


a) Zaslanie cenovej ponuky


Va┼íe osobn├ę ├║daje sprac├║vame za ├║─Źelom realiz├ície predzmluvn├Żch vz┼ąahov, t.j. zaslania cenovej ponuky na z├íklade Va┼íej individu├ílnej po┼żiadavky. Cenov├í ponuka je s├şce nez├ív├Ązn├í, av┼íak m├┤┼że sl├║┼żi┼ą ako podklad v pr├şpade objednania vybran├ęho tovaru. Va┼íe ├║daje sprac├║vame teda na z├íklade z├íkona, za ├║─Źelom realiz├ície predzmluvn├Żch vz┼ąahov, t.j. osobitn├Ż s├║hlas nie je potrebn├Ż.


Prostredn├şctvom na┼íej domovskej str├ínky m├íte mo┼żnos┼ą n├ís kontaktova┼ą za ├║─Źelom poskytnutia inform├íci├ş, prostredn├şctvom na tento ├║─Źel vytvoren├ęho formul├íra. . Va┼íe ├║daje sprac├║vame na z├íklade V├í┼ího s├║hlasu.


b) Marketingová komunikácia


Va┼íe osobn├ę ├║daje sprac├║vame za ├║─Źelom starostlivosti o z├íkazn├şka, poskytovania inform├íci├ş o produktoch a slu┼żb├ích a prieskumu trhu, a to prostredn├şctvom zasielania newsletterov. V pr├şpade, ak ste u n├ís e┼íte nenakupovali, Va┼íe osobn├ę ├║daje sprac├║vame na tento ├║─Źel, iba ak n├ím na to d├íte s├║hlas.


5. Ako n├ím m├┤┼żete da┼ą s├║hlas?


S├║hlas na sprac├║vanie Va┼íich osobn├Żch ├║dajov n├ím m├┤┼żete da┼ą niektor├Żm z t├Żchto sp├┤sobov:


 • za─Źiarknut├şm pr├şslu┼ín├Żch okienok ÔÇô checkboxu,

6. Ak├Żm sp├┤sobom m├┤┼żete V├í┼í s├║hlas odvola┼ą?


S├║hlas so sprac├║van├şm osobn├Żch ├║dajov, ktor├Ż ste n├ím dali, m├┤┼żete kedyko─żvek odvola┼ą. S├║hlas m├┤┼żete odvola┼ą:


 • zaslan├şm ozn├ímenia na e-mail: front@cstudios.sk

 • kliknut├şm na link ÔÇ×Odhl├ísi┼ą z newsletteraÔÇť, ktor├║ mo┼żnos┼ą m├íte k dispoz├şcii v ka┼żdom jednom zaslanom newsletteri (reklamnej po┼íte),

7. Po ak├║ dobu uchov├ívame Va┼íe osobn├ę ├║daje?


Zaslanie cenovej ponuky


 • ├Üdaje poskytnut├ę a spracovan├ę za ├║─Źelom vystavenia cenovej ponuky, resp. poskytnutia inform├ície uchov├ívame po dobu vybavenia Va┼íej ┼żiadosti, t.j. po zaslan├ş cenovej ponuky alebo inform├ície Va┼íe osobn├ę ├║daje ─Ćalej nesprac├║vame, resp. neuchov├ívame.

Marketing


 • Va┼íu e-mailov├║ adresu uchov├ívame pokia─ż sa neskon─Źil ├║─Źel, v s├║vislosti s ktor├Żm ste n├ím dali s├║hlas na spracovanie, resp. po odvolanie s├║hlasu.

8. Komu poskytujeme Va┼íe osobn├ę ├║daje?


Osobn├ę ├║daje, ktor├ę sprac├║vame na vy┼í┼íie uveden├ę ├║─Źely spravidla neposkytujeme tret├şm osob├ím.


9. Kam pren├í┼íame Va┼íe osobn├ę ├║daje?


Osobn├ę ├║daje, ktor├ę sprac├║vame na vy┼í┼íie uveden├ę ├║─Źely spravidla nepren├í┼íame do tret├şch kraj├şn.


10. Kam sa m├┤┼żete obr├íti┼ą v pr├şpade nespokojnosti?


Va┼ía spokojnos┼ą je na┼íim cie─żom. Z toho d├┤vodu sa v ka┼żdom pr├şpade sna┼ż├şme vyhovie┼ą v┼íetk├Żm Va┼íim po┼żiadavk├ím. Ak v┼íak nie ste spokojn├Ż s t├Żm, ako sprac├║vame Va┼íe osobn├ę ├║daje, nap├ş┼íte n├ím email na adres front@cstudils.sk


─Äalej m├íte mo┼żnos┼ą poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą na ├Ürad na ochranu osobn├Żch ├║dajov, a to najm├Ą v pr├şpade ak si mysl├şte, ┼że Va┼íe osobn├ę ├║daje sprac├║vame nez├íkonne.


11. V akej forme sprac├║vame Va┼íe osobn├ę ├║daje?


Va┼íe osobn├ę ├║daje sprac├║vame v elektronickej, pri─Źom nevyu┼ż├şvame prostriedky automatizovan├ęho individu├ílneho rozhodovania ani profilovania.


12. Ako zabezpe─Ź├şme ochranu Va┼íich osobn├Żch ├║dajov?


Ako sme to aj v ├║vode tohto dokumentu uvideli, bezpe─Źnos┼ą Va┼íich osobn├Żch ├║dajov je na┼íou prioritou. Z toho d├┤vodu sme pre ochranu Va┼íich osobn├Żch ├║dajov prijali potrebn├ę a primeran├ę technick├ę a organiza─Źn├ę opatrenia, ktor├ę chr├ínia Va┼íe osobn├ę ├║daje okrem in├ęho pred stratou, manipul├íciou alebo neopr├ívnen├Żm pr├şstupom. Technick├ę prostriedky na sprac├║vanie osobn├Żch ├║dajov s├║ n├íle┼żite zabezpe─Źen├ę heslami, ktor├ę poznaj├║ len opr├ívnen├ę osoby. Tieto technick├ę prostriedky s├║ ulo┼żen├ę v na┼íich priestoroch, pri─Źom sa nevyn├í┼íaj├║ ani nepren├í┼íaj├║. Pr├şstup k nim maj├║ len poveren├ę osoby, ktor├ę s├║ riadne pou─Źen├ę, ovl├ídaj├║ na┼íe intern├ę predpisy a smernice upravuj├║ce nakladanie s osobn├Żmi ├║dajmi. Prijat├ę opatrenia podliehaj├║ pravidelnej kontrole a priebe┼żne s├║ prisp├┤sobovan├ę pod─ża najnov┼í├şch poznatkov stavu techniky. Pokia─ż by do┼ílo k poru┼íeniu ochrany Va┼íich osobn├Żch ├║dajov, budeme V├ís bez zbyto─Źn├ęho odkladu v priebehu 72 hod├şn informova┼ą, ak by tak├ęto poru┼íenie ochrany Va┼íich osobn├Żch ├║dajov mohlo vies┼ą k vysok├ęmu riziku pre Va┼íe pr├íva.


13. Soci├ílne m├ędi├í


N├í┼í e-shop m├┤┼że obsahova┼ą funkcie soci├ílnych m├ędi├ş. Prev├ídzkovate─ż m├┤┼że dost├íva┼ą koment├íre alebo odkazy, ktor├ę pou┼ż├şvate─ż zdie─żal na webov├Żch str├ínkach Prev├ídzkovate─ża na uveden├Żch soci├ílnych sie┼ąach. Prev├ídzkovate─ż m├┤┼że okrem toho z├şskava┼ą ├║daje uveden├ę vo verejnom profile pou┼ż├şvate─ża na uveden├Żch soci├ílnych sie┼ąach a v┼íetky inform├ície, ktor├ę pou┼ż├şvate─ż soci├ílnej siete zdie─ża pomocou slu┼żieb Prev├ídzkovate─ża. Va┼íe interakcie s t├Żmito funkciami sa riadia politikou ochrany osobn├Żch ├║dajov spolo─Źnosti, ktor├í tieto funkcie poskytuje, ako je napr.:

14. Ak├ę m├íte pr├íva?


a) Pr├ívo na pr├şstup k ├║dajom


V prvom rade m├íte pr├ívo vedie┼ą, ─Źi sprac├║vame Va┼íe osobn├ę ├║daje. Pokia─ż Va┼íe osobn├ę ├║daje sprac├║vame, m├┤┼żete n├ís po┼żiada┼ą o pr├şstup k ├║dajom. Na z├íklade Va┼íej ┼żiadosti vyd├íme potvrdenie s inform├íciami o sprac├║van├ş Va┼íich osobn├Żch ├║dajov na┼íou spolo─Źnos┼ąou.


b) Právo na opravu


M├íte pr├ívo na to, aby Va┼íe osobn├ę ├║daje, ktor├ę sprac├║vame, boli spr├ívne, ├║pln├ę a aktu├ílne. Pokia─ż s├║ Va┼íe osobn├ę ├║daje nespr├ívne alebo neaktu├ílne, m├┤┼żete n├ís po┼żiada┼ą o ich opravu alebo doplnenie.


c) Právo na vymazanie


Za ur─Źit├Żch okolnost├ş m├íte pr├ívo, aby sme Va┼íe osobn├ę ├║daje vymazali. O vymazanie Va┼íich ├║dajov n├ís m├┤┼żete po┼żiada┼ą kedyko─żvek. Va┼íe osobn├ę ├║daje vyma┼żeme, ak


 • u┼ż Va┼íe osobn├ę ├║daje nepotrebujeme pre ├║─Źel, na ktor├Ż ste n├ím ich poskytli;

 • odvol├íte svoj s├║hlas;

 • namietate vo─Źi sprac├║vaniu Va┼íich osobn├Żch ├║dajov;

 • sprac├║vame Va┼íe osobn├ę ├║daje nez├íkonne;

 • osobn├ę ├║daje musia by┼ą vymazan├ę, aby sa t├Żm splnila z├íkonn├í povinnos┼ą;

 • ak ste die┼ąa, pr├şp. rodi─Ź die┼ąa┼ąa, ktor├ę s├║hlasilo so sprac├║van├şm osobn├Żch ├║dajov cez internet.

M├┤┼żu v┼íak nasta┼ą pr├şpady, kedy Va┼íe osobn├ę ├║daje (resp. ich ─Źas┼ą), napriek Va┼íej ┼żiadosti nebudeme m├┤c┼ą vymaza┼ą z d├┤vodu plnenia z├íkonnej povinnosti. O tejto skuto─Źnosti V├ís budeme bezodkladne informova┼ą.


d) Právo na obmedzenie spracúvania


─Äalej n├ís m├┤┼żete po┼żiada┼ą, aby sme obmedzili sprac├║vanie Va┼íich osobn├Żch ├║dajov. Pokia─ż Va┼íej ┼żiadosti vyhovieme, Va┼íe osobn├ę ├║daje budeme iba uchov├íva┼ą a ─Ćalej s nimi pracova┼ą nebudeme. K obmedzeniu sprac├║vania Va┼íich ├║dajov d├┤jde, ak


 • n├ím ozn├ímite, ┼że Va┼íe osobn├ę ├║daje s├║ nespr├ívne, a to a┼ż dok├Żm neover├şme ich spr├ívnos┼ą;

 • ak Va┼íe osobn├ę ├║daje sprac├║vame nez├íkonne, av┼íak Vy nes├║hlas├şte s ich vymazan├şm a namiesto toho ┼żiadate, aby sme sprac├║vanie Va┼íich osobn├Żch ├║dajov len obmedzili;

 • Va┼íe ├║daje u┼ż nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preuk├ízanie, uplat┼łovanie alebo obhajovanie svojich pr├ív alebo n├írokov;

 • namietate vo─Źi sprac├║vaniu Va┼íich osobn├Żch ├║dajov, a to a┼ż k├Żm neover├şme, ─Źi na┼íe opr├ívnen├ę z├íujmy preva┼żuj├║ nad Va┼íimi d├┤vodmi.

e) Pr├ívo na prenosnos┼ą ├║dajov


M├íte pr├ívo ┼żiada┼ą, aby sme V├ím poskytli Va┼íe osobn├ę ├║daje v elektronickej forme (napr. s├║bor XML alebo CSV), ktor├í V├ím umo┼żn├ş ─żahko si prenies┼ą ├║daje do inej spolo─Źnosti. Po pr├şpade na z├íklade Va┼íej p├şsomnej ┼żiadosti prenesieme Va┼íe osobn├ę ├║daje vybranej spolo─Źnosti priamo my. Va┼íej ┼żiadosti vyhovieme v pr├şpade, ┼że ste n├ím poskytli osobn├ę ├║daje priamo Vy a dali ste n├ím na ich sprac├║vanie s├║hlas.


f) Pr├ívo namieta┼ą


M├íte pr├ívo namieta┼ą, ┼że sprac├║vame Va┼íe osobn├ę ├║daje. Na z├íklade n├ímietky Va┼íe osobn├ę ├║daje vyma┼żeme. Ak Va┼íe osobn├ę ├║daje sprac├║vame v nasledovn├Żch pr├şpadoch:


 • na plnenie ├║lohy vo verejnom z├íujme alebo pri v├Żkone verejnej moci, m├┤┼żete namieta┼ą ich sprac├║vanie, ak m├íte na to osobn├ę d├┤vody.

15. Ako m├┤┼żete tieto pr├íva vykon├íva┼ą?


Va┼íe ┼żiadosti ─Źak├íme na:


tel.: +421918760065


e-mail: front@cstudios.sk


16. Vybavenie ┼żiadost├ş


V┼íetk├Żmi Va┼íimi ┼żiados┼ąami sa budeme zaobera┼ą a o v├Żsledku jej vybavenia V├ís budeme informova┼ą rovnak├Żm sp├┤sobom, ako ┼żiados┼ą pod├íte. Pri vybavovan├ş Va┼íej ┼żiadosti o v├Żkon pr├íva dotknutej osoby pod─ża GDPR V├ís m├┤┼żeme po┼żiada┼ą o d├┤veryhodn├ę overenie Va┼íej toto┼żnosti.


Ka┼żd├í Va┼ía ┼żiados┼ą o v├Żkon pr├íva dotknutej osoby bude individu├ílne a kompetentne pos├║den├í, pri─Źom o v├Żsledku V├ís budeme v┼żdy informova┼ą najnesk├┤r do jedn├ęho mesiaca od prijatia ┼żiadosti. Proces vybavenia ┼żiadosti spojenej s v├Żkonom pr├íva dotknutej osoby pod─ża GDPR je bezplatn├Ż.


Ak je Va┼ía ┼żiados┼ą zjavne neopodstatnen├í alebo neprimeran├í, najm├Ą preto, ┼że sa opakuje, sme opr├ívnen├ş ├║─Źtova┼ą si primeran├Ż poplatok, ktor├Ż zoh─żad┼łuje administrat├şvne n├íklady spojen├ę s poskytnut├şm po┼żadovan├Żch inform├íci├ş. Pri opakovanej ┼żiadosti o poskytnutie k├│pi├ş spracov├ívan├Żch osobn├Żch ├║dajov si vyhradzujeme pr├ívo ├║─Źtova┼ą z tohto d├┤vodu primeran├Ż poplatok za administrat├şvne n├íklady.


V pr├şpade, ak by sme Va┼íu ┼żiados┼ą o v├Żkon pr├íva dotknutej osoby nevybavili pod─ża Va┼íej mienky v s├║lade s GDPR, m├íte mo┼żnos┼ą poda┼ą s┼ąa┼żnos┼ą dozorn├ęmu org├ínu (www.dataprotection.gov.sk) alebo uplatni┼ą s├║dny prostriedok n├ípravy priamo na pr├şslu┼ínom v┼íeobecnom s├║de.


17. Z├ívere─Źn├ę ustanovenia


Tieto z├ísady ochrany osobn├Żch ├║dajov nadob├║daj├║ platnos┼ą d┼łom ich zverejnenia d┼ła 15.1.2024


Vyhradzujeme si pr├ívo tieto z├ísady zmeni┼ą, ak d├┤jde k zmene sprac├║vania osobn├Żch ├║dajov v na┼íej spolo─Źnosti. O ka┼żdej zmene budete informovan├Ż e-mailom.

Mi a k├Âvetkez┼Ĺ l├ęp├ęs?

Van egy kih├şv├íst jelent┼Ĺ projektje?


Kapcsolat Link icon